Privacyverklaring

Privacyverklaring

leeskracht.nl is een website van de bibliotheken van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4 bibliotheken).

Persoonsgegevens

De website leeskracht.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de website leeskracht.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan leeskracht.nl verstrekt. leeskracht.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • de naam van de school of organisatie waar u werkzaam bent
  • de plaats van vestiging van bovengenoemde school of organisatie
  • uw e-mailadres
  • uw IP-adres

Waarom leeskracht.nl deze gegevens verzameld

leeskracht.nl verwerkt uw persoonsgegevens om een account aan te maken voor de lessen module zodat u deze kunt gebruiken. En om u per e-mail te informeren (nieuwsbrief) of contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Hoe lang bewaart leeskracht.nl gegevens?

leeskracht.nl bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard als er geen gebruik is gemaakt van de lessen module. Maakt u wel gebruik van de lessen module dan blijven uw gegevens bewaard tot dat u per e-mail aangeeft niet langer over het lessen account te willen beschikken.

Gegevens delen met anderen

leeskracht.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek Google analytics

leeskracht.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan leeskracht.nl te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden aanbieden indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. leeskracht.nl heeft hier geen invloed op. leeskracht.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via leeskracht.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

E-mail nieuwsbrief, MailChimp

Leeskracht.nl maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer, het verzenden van nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt over onze nieuwsbrief en de nieuwsbrief zelf worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via MailChimp is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van leeskracht.nl ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internet technologieën die inzichtelijk maken of e- mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Cookies

leeskracht.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies. De daarmee verzamelde gegevens worden niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. Door  bij de melding op accepteren te klikken heeft u toestemming gegeven voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan leeskracht.nl.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@leeskracht.nl. leeskracht.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

leeskracht.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van leeskracht.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat communicatie met de website via een beveiligde verbinding verloopt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door leeskracht.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met leeskracht.nl  via info@leeskracht.nl.

leeskracht.nl is te bereiken:

Naam contactpersoon: Liesbeth Bouman (bibliotheek Den Haag)
Postadres: Postbus 12653 2500 DP Den Haag
Vestigingsadres: Spui 68 2511 BT Den Haag
E-mailadres: liesbeth.bouman@denhaag.nl