LESMODULE

LESMODULE

In de Leeskracht lesomgeving kun je op eenvoudige wijze lessen samenstellen. Je hebt keuze uit zeven verschillende opdrachten of werkvormen. De opdrachten kun je eindeloos combineren. Om een les samen te stellen kies je zelf welke werkvorm je wilt gebruiken en hoe vaak deze in de les voorkomt. Maak een account aan. Of login op de lesmodule.

TITELS en KAFTEN

Bij deze opdracht krijgen de leerlingen 6 verschillende titels van boeken te zien en 4 boekkaften waarvan de titels onleesbaar gemaakt zijn. Ze moeten de juiste titel typen onder het juiste boek. De boeken worden random uit de database gekozen waardoor iedereen een andere opdracht krijgt. Maximum aantal te behalen punten: 200.

GENRES en KAFTEN

Bij deze opdracht krijgen de leerlingen 4 verschillende boekkaften te zien en 6 genrepictogrammen. Nadat ze een boekkaft geselecteerd hebben kunnen ze het juiste genrepictogram slepen naar de boekkaft. Door op de knop ‘beschrijving’ te klikken kunnen de eerste regels van de korte titelbeschrijving gelezen worden als extra aanwijzing. De boeken worden random uit de database gekozen waardoor iedereen een andere opdracht krijgt. Maximum aantal te behalen punten: 200.

INHOUD en KAFT

Bij deze opdracht krijgen de leerlingen 3 verschillende knoppen met de aanduiding A, B en C te zien. Door op de knoppen te klikken kunnen ze de bijbehorende korte inhoud van het boek lezen. Een van de drie teksten hoort bij de kaft achter het vraagteken. De kaft wordt pas helemaal zichtbaar als alle drie de vakken aangeklikt zijn. De juiste knop moet naar de kaft gesleept worden. De drie boeken uit deze opdracht worden door de docent uit de database geselecteerd. Maximum aantal te behalen punten: 100.

TITELFABRIEK

Bij deze opdracht krijgen de leerlingen 4 verschillende boekkaften te zien waarvan de titel onleesbaar gemaakt is. Door te klikken op een kaft kunnen ze zelf een titel verzinnen die ze vinden passen bij de kaft. De boeken worden random uit de database gekozen waardoor iedereen een andere opdracht krijgt. Maximum aantal te behalen punten: 100.

AVATAR

Bij deze opdracht krijgen de leerlingen een fragment uit een boek te zien. Na het lezen van dit fragment kunnen zij op een externe website avachara.com een avatar maken die volgens hen lijkt op de hoofdpersoon. De leerlingen komen op een .afgeschermd deel van de site terecht. Op de site avachara kan de avatar opgeslagen worden door op het button van de camera te klikken en dan met de rechtermuisknop de afbeelding op te slaan. De avatars kunnen afhankelijk van de lessituatie geprint of gemaild worden. Het boek uit deze opdracht wordt door de docent uit de database gekozen. Iedere leerling krijgt hetzelfde boekfragment te zien. De leerlingen krijgen punten voor de tijd die ze met deze opdracht bezig zijn. Maximum aantal te behalen punten: 100.

Jij bent de HOOFDPERSOON

Bij deze opdracht krijgen de leerlingen drie fragmenten uit één boek te zien. Na het lezen van de fragmenten kunnen ze een of meerdere van onderstaande vragen beantwoorden.

  • Wat denk jij dat (HOOFDPERSOON) nu gaat doen?
  • Wat vind jij dat (HOOFDPERSOON) nu moet doen?
  • Wat denk jij dat (HOOFDPERSOON) het liefst zou willen doen?
  • Zou jij met (HOOFDPERSOON) bevriend willen zijn?
  • Extra vraag

De antwoorden die de leerlingen geschreven hebben worden automatisch naar de docent gestuurd. Het boek uit deze opdracht wordt door de docent uit de database gekozen. De fragmenten zijn al aan de database toegevoegd. De docent selecteert van te voren welke vragen er gesteld worden. Er is bij deze opdracht ruimte om als docent een eigen vraag toe te voegen. Maximum aantal te behalen punten: 100.

mijn DAGBOEK

Bij deze opdracht krijgen de leerlingen een fragment uit een boek te zien. Na het lezen van dit fragmenten kunnen ze een stukje schrijven in het dagboek van de hoofdpersoon. De leerling moet minimaal 8 zinnen schrijven. De teksten die de leerlingen geschreven hebben worden automatisch naar de docent gestuurd. Het boek uit deze opdracht wordt door de docent uit de database gekozen. Iedere leerling krijgt hetzelfde boekfragment te zien. Maximum aantal te behalen punten: 100.

2 jongens achter computer

Leeskracht in de klas.