disclaimer

disclaimer

Deze website is eigendom van de bibliotheken van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4 bibliotheken).
Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan de G4-bibliotheken.
Overname van artikelen, kopiëren van (delen van) de website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de G4 bibliotheken en bij gebruik dient de volledige bron en het copyright vermeld te worden (Leeskracht, G4 bibliotheken).

Hoewel Leeskracht grote zorg besteedt aan de kwaliteit van haar website, kan de aangeboden informatie (op een bepaald moment) niet (langer) volledig of juist zijn.
Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan derhalve niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Leeskracht, de G4 bibliotheken en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.
Leeskracht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de  inhoud van sites die niet door Leeskracht worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Leeskracht.

Beeld uit de film; Ik vind lezen leuk, daar moet je maar mee dealen.

Beeld uit de film; Ik vind lezen leuk, daar moet je maar mee dealen.